Filosofische kunstwandeling – Sybrandt van Keulen

Hoe wérkt kunst eigenlijk? Hoe werken enigszins filosofie en het actief filosoferen? En hoe werken deze culturele uitingen gebeurlijk op elkaar in? Dat wordt het behoorlijk oorspronkelijke thema van een nieuw boek waar Dr. Sybrandt van Keulen als coauteur en coördinator de laatste hand aan legt: Hoe kunst en filosofie werken. In Het zoekend hert en het Middelheimmuseum komt hij het thema alvast uit de doeken doen met een lezing in het filosofiehuis en een persoonlijke gidstocht in het nabijgelegen beeldenpark.

Sybrandt van Keulen begint met zijn lezing in het filosofiehuis. Vervolgens begeleidt hij de toehoorders op een wandeltraject in het beeldenpark van het nabijgelegen Middelheimmuseum. Daar presenteert hij een zevental kunstwerken die de inhoud en stelling van zijn lezing illustreren. De spreker geeft her en der toelichting, waarna de deelnemers vragen kunnen stellen of stelling innemen. We eindigen in het kasteel van Middelheim met een laatste vragenronde.


Dr. Sybrandt van Keulen (1955) is docent Filosofie van kunst en cultuur en Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij promoveerde met Kosmopolitieken van Kant, Lévi-Strauss en Derrida: deconstructies van het filosofische en antropologische kosmopolitisme (2004). Hij is hoofdredacteur van Esthetica. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie, was lid van de vertaalcommissie van Hegels Phänomenologie des Geistes, en redigeert op dit ogenblik Hoe Kunst en filosofie werken, te verschijnen in het voorjaar van 2014 bij Boom.

Zondag 1 december 2013, vanaf 13 uur in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Prijs: €8. Duur: 2,30 uur. Reserveren: hetzoekendhert@gmail.com.


Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo