Simone de Beauvoir en de tweede sekse – Veronica Vasterling

Op zondag 20 januari 2013 sprak hoogleraar Veronica Vasterling over Simone de Beauvoir en de tweede sekse.

De tiendelige cyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’ bestaat uit lezingen naar aanleiding van de honderdste geboortedagen van Louis Paul Boon (1912-1979) en Leopold Flam (1912-1995). Filosofe Veronica Vasterling, gespecialiseerd in Gender Studies, belichtte de betekenis van Simone de Beauvoir als denkster en inspirator van de tweede feministische golf. Met haar romans, een meesterwerk over vrouwenemancipatie en haar bestaan aan de zijde van Jean-Paul Sartre verwierf de Franse filosofe wereldbekendheid. In Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid formuleert ze een fundamentele paradox: door zich als nutteloos te aanvaarden, onttrekt de mens zich aan de nutteloze wereld, maar is hij meer dan ooit in de wereld aanwezig als bewust kiezende mens. In De Tweede Sekse pleit ze voor een volledig onafhankelijk bestaan als vrouw.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo