VROUWELIJKE FILOSOFEN. EEN HISTORISCH OVERZICHT

VROUWELIJKE FILOSOFEN. EEN HISTORISCH OVERZICHT

Met Karen Vintges – Annemie Halsema – Tim De Mey

Op zondag 1 april 2012 presenteerde uitgeverij ATLAS het bijzondere naslagwerk Vrouwelijke filosofen: Een historisch overzicht, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer – en dit in primeur voor de Lage Landen. Met lezingen door coauteurs Dr. Annemie Halsema en Dr. Karen Vintges, alsook een kritisch betoog door een tegenspreker: Dr. Tim De Mey.

Waarom komen vrouwelijke denkers in curricula, universiteitscursussen en overzichtswerken zo weinig aan bod? Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich verdiept in een veelheid aan filosofische thema’s, maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven. Van de twaalfde-eeuwse filosofe Hildegard van Bingen zullen velen wel hebben gehoord, maar wat van haar tijdgenote Mechtild van Magdeburg? Uit recentere tijden is Hannah Arendt wereldberoemd geworden, maar de namen Gloria Anzaldúa en Werewere Liking zullen wellicht alleen de specialisten bekend in de oren klinken. Uitgesloten van officiële instellingen namen vele vrouwelijke denkers hun toevlucht tot andere vormen van filosofie bedrijven, zoals briefwisselingen. En dat levert een onschatbare rijkdom aan filosofische bronnen op, zoals dit boek laat zien.

In het boek Vrouwelijke filosofen: een historisch overzicht wordt werk van 69 vrouwelijke denkers uit 25 eeuwen bij elkaar gebracht; van de Oudheid tot onze eeuw; van islamitische en katholieke mystica’s, een achttiende-eeuwse Nederlandse logica tot een Nigeriaanse politiekfilosofe. Het boek telt 416 pagina’s en kost € 49,95. ISBN: 9789045007687.

PROGRAMMA: Welkomwoord – Presentatie van het boek door coauteur Dr. Annemie Halsema, universitair docent genderstudies aan de faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam– Kritische beschouwing door tegenspreker Dr. Tim De Mey, assistent professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voormalig gastdocent aan de UGent – Wederwoord en synthese door Dr. Karen Vintges, filosofisch auteur en docent aan de Universiteit van Amsterdam – Receptie en gelegenheid tot signeren.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo