Søren Kierkegaard en de onmogelijke liefde – Prof. Else Walravens

Op zondag 20 mei 2012 geeft Prof. Else Walravens de derde lezing in de tiendelige lezingencyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’. Met een bijdrage over ‘Søren Kierkegaard en de onmogelijke liefde’.

De tiendelige cyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’ bestaat uit lezingen naar aanleiding van de honderdste geboortedagen van schrijver Louis-Paul Boon (1912-1979) en filosoof Leopold Flam (1912-1995). Prof. Else Walravens, dochter van schrijver Jan Walravens (1920-1965), studente van Leopold Flam en mede zijn opvolger als hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel spreekt over ‘Søren Kierkegaard en de onmogelijke liefde’. Zij belicht de moeilijke relatie van de Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855) met theorie en praktijk van de eros. Else Walravens is directrice van het Centrum voor de Studie van de Verlichting en van het Hedendaagse Humanisme. Zij publiceerde over dialogisch denken in Liefde in Meervoud (1996/2001) en Het empathische verstaan van de ander (2006). Zopas verscheen van haar De verwondering. Een geschiedenis van de filosofie, van Thales tot Nietzsche (ASP, 2011).

Deze lezing vindt plaats op zondag 20 mei 2012, om 11 uur, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Inkom: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo