Louis Paul Boon en de eenzame kunstenaar – Marja Pruis

Op zondag 22 april 2012 geeft schrijfster Marja Pruis de tweede lezing in de tiendelige lezingencyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’. Met een bijdrage over ‘Louis Paul Boon en de eenzame kunstenaar’.

DE PLAATSEN VOOR DEZE LEZING ZIJN VOLLEDIG VOLZET

De tiendelige cyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’ bestaat uit lezingen naar aanleiding van de honderdste geboortedagen van schrijver Louis-Paul Boon (1912-1979) en filosoof Leopold Flam (1912-1995). De Nederlandse schrijfster en literair redactrice Marja Pruis spreekt over ‘Louis Paul Boon en de eenzame kunstenaar’. Zij belicht het dubbeltalent van schrijver en schilder L.P. Boon, die zeer geporteerd was door het erotische in woord, beeld en gedachten. Erotiek komt prominent naar voor in het grafische werk maar ook in romans en novelles zoals Mieke Maaikes obscene jeugd (1972), Zomerdagdroom (1973) en Eens op een mooie avond (1992). In De zwarte hand (1976) portretteert Boon het dubbelleven van een erotisch ontspoorde politieman.  In Eros en de eenzame man (1980) laat hij, kort voor zijn dood, zichzelf van een andere kant zien. Tentoonstellingen van de Fenomenale Feminatheek, zijn vermaarde erotische prentenkabinet, zorgden nog postuum voor controverse. Marja Pruis (1959) is zelf een buitengewoon begenadigde schrijfster en literair redactrice van De Groene Amsterdammer, waar ze onder meer de rubriek ‘Dichters en denkers’ coördineert.

Deze lezing vindt plaats op zondag 22 april 2012, om 11 uur, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Inkom voor deze lezing: €7, €49 voor de hele cyclus. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo