Leopold Flam en de roeping van de eros – Prof. Hubert Dethier

Op zondag 18 maart 2012 opent Prof. Hubert Dethier in Het zoekend hert de  lezingencyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’. Met een bijdrage over ‘Leopold Flam en de roeping van de eros’.

De tiendelige cyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’ bestaat uit lezingen naar aanleiding van de honderdste geboortedagen van schrijver Louis-Paul Boon (1912-1979) en filosoof Leopold Flam (1912-1995). Prof. Em. Hubert Dethier spreekt over ‘Leopold Flam en de roeping van de eros’. Hij was één van de eerste studenten van deze flamboyante filosoof en veelbesproken professor aan de Vrije Universiteit Brussel, die werd betiteld als ‘de Vlaamse Sartre’. In Filosofie van de eros (1973) onderstreepte Leopold Flam het belang van de eros in de ontwikkeling van het westerse denken. In De gekwetste existentie (1983) reflecteerde hij, na een zwaar verkeersongeval, over de kwetsbaarheid van het denkende individu, het misverstand en het denken tegen de stroom. Hubert Dethier synthetiseert in zijn jongste werk Op de gelukzalige eilanden (2010) het utopische denken van Flam. Louis Paul Boon, in 1972: “Soms denk ik wel eens: Ach, lieve god, waarom zit er niet een beetje meer Flam en vuur in ons kleine Vlaamse wereldje?”

Deze lezing vindt plaats op zondag 18 maart 2012, om 11 uur, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Inkom voor deze lezing: €7, €49 voor de hele cyclus. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo