Boekpresentatie: Vrouwelijke filosofen

Op zondag 1 april 2012 presenteert uitgeverij ATLAS het bijzondere boek Vrouwelijke filosofen: Een historisch overzicht, in Het zoekend hert – en dit in primeur voor de Lage Landen. Met lezingen door coauteurs Dr. Annemie Halsema en Dr. Karen Vintges, alsook een kritisch betoog door een tegenspreker: Dr. Tim De Mey.

ALLE PLAATSEN VOOR DEZE BOEKPRESENTATIE ZIJN INTUSSEN GERESERVEERD.

Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich verdiept in een veelheid aan filosofische thema’s, maar vaak bleven deze denkers onzichtbaar. Van de 17e-eeuwse filosofe Anna Maria van Schurman zullen sommigen wel hebben gehoord, maar wie kent haar tijdgenote Anne Conway? Uit de 20e eeuw is Hannah Arendt wereldberoemd, maar de namen Suzanne Langer, Gloria Anzaldúa en Werewere Liking zullen alleen de specialisten bekend in de oren klinken.

Uitgesloten van officiële onderwijsinstellingen namen vele vrouwelijke denkers hun toevlucht tot andere vormen van filosofiebeoefening, zoals briefwisselingen en essays. En dat levert een onschatbare rijkdom aan filosofische bronnen op. In dit nieuwe standaardwerk worden 67 vrouwelijke denkers bij elkaar gebracht; van de Oudheid tot onze eeuw; van islamitische en katholieke mystica’s, een 18e-eeuwse Nederlandse logicus tot een Nigeriaanse politiek filosofe.

Het boek Vrouwelijke filosofen is het geesteskind van Ineke van der Burg, Annemie Halsema, Veronica Vasterling en Karen Vintges, allen werkzaam als filosoof. De redactie is met hoofdredacteur Carolien Ceton verantwoordelijk voor deze toegankelijk geschreven bundel, waaraan ruim zestig wetenschappers uit binnen- en buitenland een bijdrage leverden. 
Vrouwelijke filosofen: Een historisch overzicht telt 520 pagina’s en kost €39,95. ISBN: 9789045007687.

PROGRAMMA: Welkomwoord – Presentatie van het boek door coauteur Dr. Annemie Halsema, docent Politieke filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam– Kritische beschouwing door tegenspreker Dr. Tim De Mey, assistent professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voormalig gastdocent aan de UGent – Synthese door Dr. Karen Vintges, coauteur en docente Politieke en sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam – Receptie en gelegenheid tot signeren.

Deze feestelijke publiekspresentatie vindt plaats op zondag 1 april 2012 om 11 uur, in Het zoekend hert ° The searching deer, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem. Inkomprijs: € 7 – maar wie een boek koopt, krijgt het inkomgeld meteen terug. Het aantal plaatsen is beperkt. Gelieve daarom meteen te reserveren via hetzoekendhert@gmail.com of + 32 473 68 66 65.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo