DE MODDEREN MENS – DRIEDAAGS OPENINGSFEEST

DE MODDEREN MENS

Feestelijk openingsweekend

In het eerste weekend van september 2010 vierde Het zoekend hert ° The searching deer zijn officiële geboorte met een feestelijk totaalgebeuren. Centraal thema was ‘de’ moderne mens van de jaren twintig tot vandaag en morgen.

Op het driedaagse feestprogramma stonden optredens van onder meer ’t Schoon Vertier, Radio Modern en Heleen Suiker, een openingsact van stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, feestmuziek van Eklektric Moose en lezingen van Francis Strauven, Peter Theunynck, Geert Buelens, Harold Polis, Sofie Sap, Johan Sanctorum en Joke J. Hermsen.

Lees meer…

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo