het zoekend hert°the searching deer

De modderen mens, op vrijdag 03/09

HET VERLEDEN HERBELEVEN

Het zoekend hert bevindt zich in een premodernistisch pand met art-deco-elementen en halfronde erkerkamers. Het pand kwam tot stand tijdens the roaring twenties, aan een koninklijke laan ten zuiden van Antwerpen. Tijdens het openingsweekend is dit vergeten verleden geëvoceerd in woord, beeld en muziek. Op vrijdag 03/09/10 werd aan heden en toekomst een dynamische spiegel voorgehouden.

18:30 Feestelijke parade door retrobrassband ‘t Schoon Vertier

19:15 Blitzoptreden van stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen: ‘Het zoekend hert in rijmvorm’  Kleurenfoto Holvoet-Hanssen

19:30 Gelegenheidstoespraken

20:00 Documentaire van videoclub PROVA over een ‘moderne’ woonwijk, met tijdsgetuige Henri Van den Borre (88 jaar)

20:30 Architectuurhistoricus Francis Strauven: ‘Bouwen ter verbetering – in the gay twenties’

21:30 Saxy jazz met Erik Bogaerts

Presentatie: Veerle Declercq