De kamer van de eeuwige wederkeer

De kamer van de eeuwige wederkeer is een sfeervolle slaapkamer met hotelcomfort, die ook filosofisch en psychologisch geïnspireerd is. Deze kamer met badruimte vormt een vrij besloten ruimte met uitzicht en balkon. Ze refereert naar de Russische schrijfster/psychoanalytica Lou von Salomé (1861-1937) en haar vriendschappen met een aantal dichters en denkers, zoals de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900).

De naamgeving van deze ruimte verwijst naar ‘Die ewige Wiederkunft (Wiederkehr) des Gleichen’, het gedachte-experiment van Nietzsche, die zich de geschiedenis probeert voor te stellen als een eeuwige cyclus, waarin zich telkens hetzelfde zou voltrekken. De geniale, spirituele, later waanzinnig geworden filosoof verviel, telkens opnieuw, in problematische relaties en raakte sterk verstoord door zijn rafelende vriendschapsbanden, nog het meest in de triade met Lou von Salomé en de Franse dichter Paul Rée (1849-1901).

Deze slaapkamer vormt ultiem een eerbetoon aan de individuele, gemankeerde maar inspirerende ‘geest’ van Lou von Salomé, de eigenzinnige generaalsdochter die in haar latere leven nog bijzondere relaties probeerde te onderhouden met de Duitse dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) en de Weense psychiater Sigmund Freud (1856-1939).

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo