De godverloren zondagen – 8

Atheïsme en filosofie – Jean-Paul Van Bendegem

Zondag 02.05.10 / 11:00 – 12:30

23 - Jean-Paul Van BendegemJean-Paul Van Bendegem (°1953) probeert aan het atheïsme een positieve dimensie te geven. Hij pleit voor een ‘ervaringsatheïsme’ of een ‘belevingsatheïsme’, een vorm van vrijdenken die niet louter een intellectuele levensvisie is, maar die ook een doorleefde, doorvoelde en empathische kijk op mens, maatschappij en wereld nastreeft. Jean-Paul Van Bendegem verheldert het concept ‘atheïstische religiositeit’, een intieme zijnsbeleving die de wereld niet negeert. Voor hem bestaat de religieuze uitdaging erin om de gegeven wereld zo intens en smaakvol mogelijk te leren kennen en ervaren.

Jean-Paul Van Bendegem is wiskundige en filosoof en doceert logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Hij is lid van een vrijdenkersloge en van Skepp, de studiekring voor kritische evaluatie van pseudo-wetenschap en het paranormale. Hij publiceerde onder meer Tot in der eindigheid: over wetenschap, new age en religie (1997) en meer recent Over wat ik nog wil schrijven (2009), met bijdragen over religie, vrijmetselarij, pornografie, wetenschap en scepticisme.


Terug naar overzicht

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo