De Godverloren Zondagen

OVER HET ZOEKEN NAAR VERLICHTING

Nog voor de modernisering van Het zoekend hert ° The searching deer voltooid was, kwam er al geestesactiviteit op gang. Het eerste project was de lezingencyclus De godverloren zondagen. Elke eerste zondag van de maand, van september 2009 tot juni 2010, telkens van 11 tot 12.30 uur.

In de eerste jaargang, die van start ging op zondag 6 september 2009, werden gespreksgroepen georganiseerd ‘over de zoektocht naar verlichting’. Een aantal jongere denkers uit de Lage Landen belichtte de existentiële gestemdheid van de wereldgodsdiensten, maar ook van nieuwe religies, alternatieve spiritualiteit en atheïstische geestesstromingen.

Het volledige programma (klik tekens op de titel voor meer informatie):

Voor meer informatie over deze lezingen (zoals verslagen en foto’s): hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo