EUROPEES FORUM VOOR MENSENRECHTEN

EUROPEES FORUM OVER BURGERLIJKE VRIJHEDEN EN DE MENSENRECHTEN

Navi Pillay – Pankaj Mishra – Geert Mak 

Om meerdere goede redenen participeert Het zoekend hert aan de publieke avond van het Europees Forum over burgerlijke vrijheden en de mensenrechten in tijden van polarisering, op donderdag 27 april 2017 in Mechelen. Eén goede reden is het belangwekkende thema. Een tweede reden is de komst van drie bijzondere getuigen en wereldauteurs: Navanathem Pillay, Pankaj Mishra en Geert Mak. Daarbij kunnen we inschrijvers via Het zoekend hert goede voorwaarden bieden.

Navanathem ‘Navi’ Pillay is een vermaarde anti-apartheidsjuriste, die door Nelson Mandela werd aangesteld als eerste niet-blanke vrouw in het hooggerechtshof van Zuid-Afrika. Nadien werd ze Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (2008-2012) en voorzitster van het internationale Rwanda-tribunaal. Deze verdedigster van de mensenrechten en doctoratus causa van zes universiteiten houdt een lezing over universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten in een wereld van diversiteit binnen naties en culturen.

Pankaj Mishra (India) is een van de belangwekkendste essayisten wereldwijd. Auteur van Op de ruïnes van het imperialisme en van Temptations of the West. Hij legt een brug tussen Azië en Europa, tussen koloniale ervaringen en toekomstige uitdagingen. In zijn lezing focust hij op de kwetsbaarheid van mensenrechten in een wereld waarin natiestaten afbrokkelen en democratieën voor immense uitdagingen staan. Midden april lanceert Atlas Contact zijn nieuwste, alarmerende boek: Tijd van woede. Over angst, destructiedrift en kwaadaardige politici.

Geert Mak (NL), journalist en jurist, is auteur van het vermaarde reportageboek In Europa (2004). In het publieke debat manifesteert deze begenadigde schrijver zich als een vurige pleitbezorger van multiculturalisme. In zijn essay Gedoemd tot kwetsbaarheid positioneerde hij zich tegenover de angstcultuur na de moordaanslag op journalist en filmmaker Theo Van Gogh. Hier gaat Geert Mak in gesprek met filosofe Alicja Gescinska (auteur van De verovering van de vrijheid, 2011) en met Bart Somers, burgemeester van Mechelen, bekroond met de World Mayor Prize 2016. Zij debatteren over de vraag: Overleven universele rechten en vrijheden de 21ste eeuw in Europa?

Voordeel voor wie zich via Het zoekend hert inschrijft, is de inkomprijs (6 euro in plaats van 8 euro), plus een gratis ‘werelddrink’ als afsluiter. Reserveren is wel verplicht: hetzoekendhert@gmail.com. Plaats van afspraak: Sint-Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen. Aanvang: 20 uur.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo