MEESTERKLAS OP KRUKKEN – Michel de Montaigne

MEESTERKLAS OP KRUKKEN

MICHEL DE MONTAIGNE – Prof. Alexander Roose

Vanaf zaterdag 30 mei 2015 ontvangt Het zoekend hert 12 ‘discipelen’ voor een nieuwe editie van onze Meesterklas op krukken. Onder leiding van Alexander Roose wordt geleerd om Michel de Montaigne proberen te doorgronden en begrijpen.

De meesterklas Michel de Montaigne schetst het leven, de levensvisie en de filosofische praktijk van de gentleman-filosoof uit de Renaissance (1533-1592). Tijdens drie bijeenkomsten overloopt Prof. Dr. Alexander Roose de drie grote momenten in het leven van Montaigne en de drie grote fases in zijn denken. De eerste bijeenkomst, Adel verplicht, is gewijd aan de invloed van de Stoa op Montaigne; de tweede, Filosoferen is twijfelen, aan de betekenis en het belang van het scepticisme; de derde, Op de hoogste troon van de wereld, aan Montaignes levenslust en epicurisme. Telkens bekijkt professor Alexander Roose hoe Montaigne, wiens grote voorbeeld Socrates was, omging met het denken van de filosofen uit de Oudheid – stoïcijnen, sceptici, epicuristen – voor wie filosofie altijd meer was dan een systematische, theoretische uiteenzetting. Samen met de deelnemers vraagt de leermeester zich af wat dat denken betekent voor Montaignes schrijven, voor zijn filosofische praktijk. Daarbij laat hij zien hoe de antieke filosofie Montaigne heeft geholpen om in de wereld te staan en naar de wereld te kijken.

Alexander Roose (1967) is de auteur van La Curiosité de Montaigne (Honoré Champion, Parijs, 2015). Hij schreef diverse lemma’s voor Le Dictionnaire Montaigne (Paris, Honoré Champion, 2004) en publiceerde in Montaigne Studies (Chicago University). Zijn nieuwste boek over Michel de Montaigne verschijnt in het najaar van 2015 bij Pelckmans. In het voorjaar van 2016 brengt acteur Koen de Sutter zijn monoloog Montaigne in de grote theaters van Vlaanderen en Nederland. Alexander Roose doceerde aan de universiteit van Cambridge, was fellow en Director of Studies in Clare College. Tegenwoordig is hij docent Frans aan de Universiteit Gent.

Deze Meesterklas op krukken vindt plaats op drie opeenvolgende zaterdagen: 30 mei, 6 juni en 13 juni 2015, van 14 tot 17 uur. De deelnameprijs aan de meesterklas bedraagt €98, inclusief het waardevolle boek van Uitgeverij Athenaeum. Aan de deelnemers wordt gevraagd een beknopte motivering (maximaal 100 woorden) door te sturen naar hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo