HET DIALECTISCHE VAN KUNST – ARTHUR D’ANSEMBOURG

HET  DIALECTISCHE DENKEN EN HET ONVOORSPELBARE VAN KUNST

Arthur D’ Ansembourg

Tot en met zondag 2 juni 2013 exposeert Het zoekend hert beeldhouwwerk van de Vlaamse modernist Jan Dries (°1925), mede in het kader van de Hegelcyclus. Tijdens een officieel openingsmoment, op zondag 5 mei om 13 uur, houdt de Nederlandse denker, docent en kunstkenner Arthur d’ Ansembourg een filosofische lezing over ‘Het dialectische denken en het onvoorspelbare van kunst’.

In een doordachte bespiegeling schenkt Arthur  d’ Ansembourg aandacht aan Hegels kunstopvatting en focust hij op het getoonde werk van Jan Dries: zuivere vormen in natuursteen, waarmee de kunstenaar aan het raadsel van het licht extra dimensies heeft gegeven. Deze gebalanceerde beelden stralen evenwicht, harmonie en sobere gratie uit. In hun abstracte eenvoud onttrekken ze zich aan het natuurgetrouwe, zodat enkel essentiële ideeën resteren – vaak dialectisch met elkaar in spanning. Vraag is of dit werk ook een andere, onvoorspelbare dimensie bevat.

Arthur d’ Ansembourg is een Nederlandse filosoof met Belgische roots. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit in Amsterdam, daarna in München. Later was hij als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit Tilburg. Sinds 2002 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en geeft hij cursussen esthetica en kunstfilosofie. De jongste jaren coördineert hij de opleidingen in de kunstfilosofie aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden.

Zondag 05 mei 2013 om 13 uur. Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Gratis inkom. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo