Filosofische walk-in-progress in het Middelheimmuseum #2

De tweede editie van onze ‘walk-in-progress’ in het Middelheimmuseum wordt begeleid door de Brusselse hoogleraar Willem Elias. Met onze gelegenheidspartners van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren streven we in dit project immers naar een evenwicht tussen Nederlanders en Belgen, op termijn ook naar een verdedigbare balans tussen mannen en vrouwen. Maar er is meer. Willem Elias was een leerling van de filosoof Leopold Flam, van wie we de honderdste geboortedag eren met de lezingencyclus Eros en de kwetsbare mens. Ook is het een mooie meevaller dat Prof. Willem Elias bij deze gelegenheid zijn nieuwste boekje over moderne kunst kan presenteren.

Prof. Willem Elias (°1950) is een Vlaamse filosoof, docent en publicist. Hij studeerde Klassieke Talen, Moraalwetenschappen, Vrijetijdsstudies en Wetenschapsontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel, Museologie en Andragologie aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de VUB tot doctor in de wijsbegeerte met een studie over de relatie tussen opvoeding en hedendaagse kunst. Later doceerde hij Agogische Wetenschappen aan de VUB. Hij is kunstcriticus en voorzitter van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Momenteel is hij decaan van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen aan de VUB. In Tekens aan de wand (1993) geeft hij een overzicht van de hedendaagse kunsttheoretische stromingen, van 1945 tot het postmodernisme. In 2005 en 2008 publiceerde hij Aspecten van de Belgische kunst na ’45, in twee delen. Over zijn filosofische leermeester coördineerde hij het vriendenboek Leopold Flam. Een filosoof van gisteren voor een wereld van morgen (2010). Bij uitgeverij Luster verscheen zopas het handzame boekje Moderne Kunst, in de reeks Essenties.

Onze tweede filosofische beeldenwandeling, Het moderne in de kunst, vertrekt op zondag 9 december 2012 vanaf 13 uur in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Duur: 2.30 u. Prijs: €8. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com. Voor meer informatie: www.hetzoekendhert.be  – www.deburen.eu – www.middelheimmuseum.be.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo