het zoekend hert°the searching deer

Schrijfproject ‘De Tegenhangers’ – de opdracht

Het schrijfproject De Tegenhangers van filosofiehuis Het zoekend hert en tijdschrift Streven is gelieerd aan de nieuwste lezingencyclus van het filosofiehuis: Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling. In de praktijk betekent dit dat de 10 geselecteerde auteurs worden uitgenodigd om te reflecteren op één van volgende tien lezingen, die telkens op een zondagochtend plaatsvinden:

1 - Dr. Joke Hermsen over De noodzaak van verstilling - 23-09-2018

2 - Prof. Carine Defoort over Lao Tse en het kalme hart voor de Tao - 14-10-2018

3 - Prof. Keimpe Algra over Epicurus en de vriendschap in het verborgene - 18-11-2018

4 Dr. Marc De Kesel over Meister Eckhart en de fascinatie voor de zelfloosheid - 16-12-2018

5 - Prof. Jan Papy over Francesco Petrarca en de combinatie van engagement en reflectie - 20-01-2019

6 - Prof. Inigo Bocken over Jacob Böhme en de natuurlijke zindering van het morgenrood - 17-02-2019

7 - Ivo van Strijtem over Emily Dickinson en het schrijverschap in eerlijke eenzaamheid - 17-03-2019

8 - Dr. Elisabeth Van Dam over Ludwig Wittgenstein en de kunde van het wissen - 14-04-2019

9 - Dr. Jan-Hendrik Bakker over Thomas Merton en de hunker naar mystieke tradities uit Oost en West - 12-05-2019

10 – Bernard Dewulf over Het belang van de intieme sfeer voor het denken en dichten - 26-05-2019

Kandidaat-auteurs engageren zich om een filosofisch essay, een gedicht of ander literair werkstuk af te leveren. Hun werk wordt vervolgens gepubliceerd in het tijdschrift Streven en ook financieel gehonoreerd. De auteurs/kunstenaars kunnen globaal kandideren om door de organisatoren geselecteerd te worden voor een reflectie op één van de lezingen, maar ze kunnen ook expliciet kandideren voor één van de thema’s, omdat ze er zich extra mee verwant voelen. Het belangrijkste is dat de motivering, die tot maandag 3 september 2018 mag ingestuurd worden, de selectiecommissie kan overtuigen. Voor inzendingen of voor meer informatie: hetzoekendhert@gmail.com – tekstredactiestreven@live.be.