afbeelding

ons tijdschrift

Om de drie maanden publiceert Het zoekend hert ° The searching deer een minimagazine.

Dit ‘trimestrieel tijdschrift’ op horizontaal A5-formaat wordt verstuurd naar een geselecteerd adressenbestand en is ook te verkrijgen tijdens de activiteiten in ons filosofiehuis aan de Koninklijkelaan 43 in Berchem (Antwerpen). Sinds de vierde jaargang telt elk nummer 20 pagina’s. De teksten zijn filosofisch en informatief, maar niet zonder ironie. Alle foto’s zijn in kleur. In november 2015 begon ons ‘trimestrieel tijdschrift’ aan zijn zevende jaargang.

Wilt u Het zoekend hert ° The searching deer graag op uw thuisadres ontvangen? Dat kan op eenvoudig verzoek. Mensen die ons initiatief een warm hart toedragen, mogen in de kosten delen. Bijvoorbeeld door een vrije bijdrage te storten op rekeningnummer 001-5891706-02 van Het zoekend hert ° The searching deer (IBAN: BE32 0015 8917 0602 – BIC/SWIFT: GEBABEBB). Dit met vermelding: ‘trimestrieel tijdschrift’ en uw postadres.

Een aantal voorbije edities van ons trimestrieel tijdschrift worden gearchiveerd op issuu.com/hetzoekendhert. Voor meer informatie: hetzoekendhert@gmail.com of +32 (0)473 68 66 65.